IMG 7405 14 Resized

 


Turistička agencija "Globus Travel" u svojoj dugogodišnjoj praksi organizovala je niz uspešnih edukacija, seminara i kongresa u skoro svim hotelima u Srbiji i većem broju evropskih gradova.

 

Velike kompanije, uduruženja i institucije su nam poverile kompletnu organizaciju ovih skupova:

pomoć organizatoru u targetiranju ciljne grupe učesnika skupa

oglašavanje skupa

informisanje, registracija i prijava učesnika

pomoć u izradi programa skupa

izrada rooming lista, najava i smeštaj učesnika skupa

prevoz učesnika skupa

najam odogovarajućih sala uz kompletnu opremu

ozvučenje i wirelles mikrofon

roll bar

flip chart

bina za predavače

reklamni panoi

lap top

izrada programskih materijala - ID kartice, bedževi, agende, flajeri

izrada reklamnih materijala - olovke, rokovnici, flash drive, CD sa logotipom organizatora

brendirani baneri u sali i van nje

štandovi za izlagače ili oglašavanje

organizacija prigodnih izleta za učesnike skupa sa transferom i vodičem

organizacija ručka u hotelu ili prigodnom restoranu za učesnike skupa

organizacija svečane večere u hotelu ili restoranu sa muzičkim programom za učesnike skupa

animacija učesnika skupa  

prisustvo predstavnika agencije tokom skupa

i drugo.

 

Hoteli u Srbiji koje preporučujemo za organizaciju edukacija, seminara i kongresa su :

 

Hotel "Izvor" 5*, Aranđelovac            Izvor 1 

Hotel "Master" 4*, Novi Sad              Master 1

Hotel "Sloboda" 4*, Šabac                 Sloboda 1

Hotel "Premier Aqua" 5*, Vrdnik       Premier Aqua 1 

Hotel "Galleria" 4*, Subotica             Galleria 1

Hotel "Mona" 4*, Zlatibor                 Mona 1

Hoteli "MK Resort" 4*, Kopaonik      MK Resort 1

Hotel "Solaris" 4*, Vrnjačka Banja     Solaris 1

Hotel "Omorika" 3*, Tara                  Omorika 1

Hotel "Danubia Park" 3*, Srebrno Jezero http://www.srebrnojezero.com/hotel 

 

 

Hotel Sloboda Sabac

Hotel Master Novi Sad

 

Premier Aqua sala

 

 

MK resort Kopaonik

 

Solaris Vrnjacka Banja

 

 

adult-students-in-a-computer-lab_SFVHGABi Resized (1).jpg