Indeks članaka

 

SREMSKI KARLOVCI – PETROVARADINSKA TVRDJAVA – NOVI SAD –

KULPIN - AQUALEND BAČKI PETROVAC * 2 DANA

 

1. dan BEOGRAD Polazak u 08.00 h. Vožnja preko Stare Pazove do Sremskih Karlovaca.

 

sremski karlovci

 

SREMSKI KARLOVCI Šta su Karlovci? – Dunav, planina, vinogradi, skup trošnih i čudnih kuća, veseo, lak, bezbrižan život sa mnogo pića, pesme, igre, pola selo, pola varoš, na čijoj pijaci danas raste trava?" Ovako je o Sremskim Karlovcima početkom ovog veka pisao varoški lekar dr Laza Popović, a njegov savremenik, književnik i pripovedač Veljko Petrović nazva ih Sionom srpskog pravoslavlja. Razgledanje Saborne crkve, gimnazije, patrijaršije, česme 4 lava i starog centra grada... Nastavak puta do Petrovaradina.

 

Petrovaradin

 

PETROVARADIN Petrovaradinska tvrđava danas čini sastavni deo urbane celine Novog Sada.Tvrđava je građena po sistemu Vobana, među nekoliko preostalih u zapadnoj i srednjoj Evropi koja je skoro sačuvana u potpunosti. „Gibraltar na Dunavu” prostire se sto dvanaest hektara, ide četiri sprata u dubinu, ima više od šesnaest kilometara tunela, oko dvanaest hiljada puškarnica i trinaest kapija
Razgledanje tvrdjave: Duga kasarna, pijani sat, vidikovac...  Nastavak puta do Novog Sada.

 

Novi Sad

 

NOVI SAD Panoramsko razgledanje centra grada. Nastavak puta do Kulpina.

 

Kulpin

 

KULPIN Razgledanje dvoraca Stratimirović i Dundjerski i Poljoprivrednog muzeja.

Oba klasicistička dvorca, u parkovskom okruženju, sagrađena su za plemićku porodicu Stratimirović. Manji dvorac je izgrađen krajem 18. veka, a veći je izgrađen polovinom 19. veka. Prema projektu arh. Momčila Tapavice, obnova i rekonstrukcija urađena je 1912. Veliki dvorac je prizemna zgrada izuzetno skladnih proporcija sa karakterističnom pristupnom rampom u kojoj je smešten glavni ulaz. Sa dvorišne strane se nalazi visoki parter sa polukružnom terasom. Porodica Dunđerski je zadržala posed sve do nacionalizacije 1945. Park u okviru veleposeda je i nekada predstavljao prvorazredno umetničko delo hortikulurne i vrtne umetnosti. U velikom dvorcu se danas nalazi Poljoprivredni muzej. Oba dvorca suspomenici kulture od velikog značaja.
http://www.muzejvojvodine.org.rs/?lat/depandansi/muzejski_kompleks_kulpin .

Nastavak putovanja do Gložana http://www.oazamb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=73&lang=sr.

 

Oaza Glozan

 

GLOŽAN Smeštaj u motel »Oaza«. Večera. Noćenje.

 

Aqualand Backi Petrovac

2. dan GLOŽAN Doručak. Odlazak u Aquapark „Petrolend“, Bački Petrovac http://www.petroland.rs/. Slobodno vreme za kupanje. Povratak u motel. Ručak.

Povratak za Beograd.

BEOGRAD Dolazak u večernjim satima.


ARANŽMAN OBUHVATA : Prevoz udobnim turističkim autobusom, smeštaj u motel »Oaza« u Gložanu na bazi 1  punog pansiona (večera/doručak/ručak),  obilazak Sremskih Karlovaca, Petrovaradina i Kulpina (dvorac i muzej sa ulaznicama), ulaznice za Aquapark Petrolend, vodiča, troškove organizacije i vođenja puta. 


Sastavni deo ovog programa je licenca OTP broj 40 / 2010 od 01.02.2010. godine i Opšti uslovi putovanja Agencije “Globus Travel”.