Indeks članaka

 

NOVI SAD - ERGELA ZOBNATICA - SUBOTICA - SALAŠ "JELEN" - PALIĆ * 2 DANA

 

 

1. Dan BEOGRAD  Polazak u 08,00 sati. Vožnja uz usputna zadržavanja po želji do Novog Sada.

 

NOVI SAD Razgledanje centra grada : Trg Slobode, crkva Imena Mrijinog, Tanurdžićeva palata, Zmaj Jovina ulica... 

 

Nastavak putovanja do ergele Zobnatica.

 

ERGELA ZOBNATICA Razgledanje ergele : Muzej konjarstva, galerija, ergela ...

 

Nastavak putovanja do Subotice.

 

SUBOTICA Smeštaj u hotel "PBG" http://www.pbghotel.co.rs . Razgledanje grada: Korzo, Rajhlova palata, Narodno pozorište, Biblioteka, Gradska kuća... Slobodno vreme.


Subotica i njena okolina leže na geološkoj granici, prastaroj vodomeđi, koja se proteže između severne prostrane peščare i južne diluvijalne lesne visoravni - černozemja. Ovaj sistem vodosliva povezuje dve velike susedne reke Tisu i Dunav. On obuhvata više potoka -Krivaja, Čikerija, Kireš, takođe mnogobrojne močvare Rogina bara, Jasibara ili nekoliko kilometara dugačak produžetak Palićkog jezera ispod Aleksandrova i tri jezera: Ludoško, Kelebijsko i Palićko. Taj geografski položaj je određivao istoriju grada i okoline.
Subotica se prvi put spominje u drugoj polovini 13. veka. O životu ljudi na ovom području govore arheološki nalazi stariji od 3000 godina. Prvo zabeleženo ime je Zabatka, a do današnejg dana grad je nosio ime Maria-Theresiopolis, Maria Theresienstadt, Szabadka, Subotica i još dvestotine drugih.
Grad se razvio iz malog naselja na raskršću puteva od severa prema jugu i od istoka prema zapadu. Subotički posed često je menjao vlasnike, od kralja Alberta, Janoša Hunjađija, Matije Korvina, Janoša Pongraca (koji je sagradio tvrđavu 1470) do kralja Vladislava II i porodice Török. Između Mohačkog boja i konačnog pada pod Turke 1542., Subotica je nakratko bila pod vlašću Jovana Nenada Crnog, kojeg su pristalice Ferdinanda nazivali nasilnikom i razbojnikom a erdeljskog grofa Ivana Zapolje carem.

Polazak na večeru sa domaćim specijalitetima i muzičkim programom (tamburaši) - Salaš "Jelen", Palić http://jelensalasitravel.com/salas . Povratak u hotel. Noćenje.


2. Dan SUBOTICA Doručak Polazak na Palić.


PALIĆ Razgledanje Palićkog jezera: muški i ženski štrand, Žolnai keramika, šetalište...

Palić se nalazi na severu Srbije, 8 km istočno od Subotice, 20 km od graničnog prelaza Horgoš, odnosno 19 km od Kelebije i 170 km od Beograda. Nadmorska visina jezera Palić je 102 m. Palić se prvi put pominje 1462. godine pod imenom Palij. Vremenom se formira selo koje Turci 1580. godine pominju pod imenom Paleđhaza. Početak turizma na Paliću se računa od 1845. godine, kada je izgrađeno prvo banjsko kupatilo - gostionica u kojoj su postavljene drvene kade u kojima se moglo kupati u zagrejanoj vodi. U godinama koje slede izgrađena su nova kupatila, objekti za smeštaj i letnjikovci imućnijih trgovaca i veleposednika. Veliki radovi na izgradnji Palića traju od 1902. do 1912. godine, kada se grade Vodotoranj, "Ženski štrand", "Velika terasa", "Muzički paviljon" i hotel "Jezero", a park rekonstruiše u baroknom stilu. Palić je u to vreme upoređivan sa Karlovim Varima, Visbadenom i Sent Moricom. U drugoj polovini 20. veka grade se novi hotelski kapaciteti i sportsko-rekreativni tereni.

Povratak za Beograd uz usputna zadržavanja po želji.

BEOGRAD Dolazak u večernjim satima.

U ARANŽMAN JE URAČUNATO: Usluge 1 noćenja sa doručkom u hotelu „PBG” *** u Subotici (1/2 i 1/3 sobe), 1 večera sa muzičkim programom na Salašu "Jelen", Palić, ulaznice po programu, vodič, troškovi organizacije i vodjenja puta.


Sastavni deo ovog programa je licenca OTP broj 40/2010 od 01.02.2010. godine i Opšti uslovi putovanja “Globus travel”a.